Náš rok 2018

V roku 2018 sme sa v občianskom združení Free Food naozaj činili.

Rok sme začali februárovou akciou Dobrý skutok v IKEA. Prebiehali na nej rôzne workshopy na témy ktoré sú nám veľmi blízke, ako napríklad Ako žiť bez odpadu v domácnosti či Varenie z ovocia a zeleniny, ktoré zostalo v chladničke. Mali sme možnosť stretnúť sa ľuďmi, ktorí sa zaujímajú o tému plytvania potravinami a priblížiť im, čo Free Food robí.

V marci ste nás mohli stretnúť na akcii Showcrates, kde sme sa postarali o catering a v apríli zase na Dobrom trhu na Jakubáku.

V máji boli akcie až tri. Zúčastnili na Slovak Food Festivale na Bratislavskom hrade, ktorý bol v roku 2018 venovaný téme Food Waste. Spolu s návštevníkmi sme si pochutili na jedlách pripravených z krivej zeleniny a zvyškov z chladničky, ktoré pre nás pripravil bojovník proti potravinovému odpadu a šéfkuchár Jaroslav Ertl.

Okrem toho naša Saška Kolarik o téme potravinového odpadu prednášala v rámci diskusie Vieš čo ješ? & Jedlo alebo odpad? v Novej Cvernovke a tiež na Zero Waste konferencii na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

V júni sme sa zúčastnili Stredoeurópskej konferencie o potravinovom odpade, ktorú organizovala spoločnosť Tesco. Stretli sa na nej zástupcovia vládnych inštitúcií, mimovládnych organizácií, firiem, médií a miestnych samospráv zo strednej Európy, aby spolu hľadali efektívne riešenia na problém s potravinovým odpadom.

Tesco v spolupráci s portálom Euractiv zorganizovalo v októbri roundtable – podobné stretnutie v Novej Cvernovke, na ktorom sme sa zúčastnili aj my. Hlavnými témami bola medzisektorová spolupráca, opatrenia a inovácie v spracovaní potravinového odpadu, výzvy v oblasti boja proti plytvaniu potravinami na lokálnej úrovni či pokrok za posledné roky.

Rok sme tradične zakončili akciou Doma Dobre spojenou s koncertom, na ktorej sme už tretíkrát pripravili pre účastníkov dobroty zo zachránených potravín.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *