Potravinový odpad Slovensko: Najväčšie výzvy v boji proti plytvaniu jedlom

Potravinový odpad Slovensko: Najväčšie výzvy v boji proti plytvaniu jedlom

O panelovej diskusii Free Food: Potravinový odpad Slovensko. Naprieč diskusiou všetci zúčastnení vnímali dôležitosť problému, približovali ho z užitočných perspektív. Aj keď je zrejmé, že existujú rozdielne pohľady na problematiku z biznisového a sociálneho hľadiska, z diskusie však celý čas plynula dobrá vôľa a chuť spolupracovať, čo samé o sebe pôsobilo povzbudzujúco. 

Naša aténska výprava za bojovníkmi proti food waste

Naša aténska výprava za bojovníkmi proti food waste

Minulý týždeň sme sa dvaja členovia Free Food, Zuzana a Lukáš, vydali na 3-dňovú pracovnú cestu do Atén v Grécku, kde sme sa stretli s miestnymi organizáciami, ktoré sa zasadzujú o znižovanie potravinového odpadu. Spoznali sme tak ďalších zanietených bojovníkov proti potravinovému odpadu a hladu a oboznámili sme sa s ich inšpiratívnymi praktikami šetrenia potravín.