Ceny potravín neodrážajú ich celkovú hodnotu. V skutočnosti je oveľa vyššia, ukazuje nám nedávna štúdia FAO.

Ceny potravín neodrážajú ich celkovú hodnotu. V skutočnosti je oveľa vyššia, ukazuje nám nedávna štúdia FAO.

Náš potravinový systém je obrovská a zložitá globálna sieť výroby, distribúcie a spotreby jedla, vďaka čomu je väčšina potravín dostupná každý deň v roku a relatívne lacná aj pre bežného spotrebiteľa. Globálny potravinový systém je však stále viac spájaný s rastúcimi negatívnymi vplyvmi na spoločenské pomery a dianie, životné prostredie, zmeny klímy a ľudské zdravie.