Splnený cieľ udržateľného rozvoja

Našimi aktivitami sme výrazne prispeli k tomu, že Slovensko splnilo cieľ stanovený OSN (SDG 12.3) a zredukovalo svoj potravinový odpad o polovicu na úrovni maloobchodu a domácností a výrazne znížilo svoje potravinové straty.

Národná stratégia proti plytvaniu potravinami

Slovensko prijalo záväznú Národnú stratégiu proti plytvaniu potravinami, ktorej súčasťou je aj manuál darovania potravín pre producentov a obchodné reťazce, ktorý uľahčuje darovanie potravín a umožňuje darovanie nebaleného ovocia, zeleniny a pečiva. Stratégia obsahuje aj legislatívne návrhy, ktoré majú prispieť k ďalšiemu znižovaniu potravinového odpadu.