Predstavenie verejných chladničiek

V roku 2014 sme na festivale Ekotopfilm prvýkrát predstavili verejné chladničky. Ktokoľvek do nich mohol dávať jedlo aj si ho odtiaľ brať.

Keďže sa stretli s pozitívnym ohlasom, po festivale sme chceli projekt rozbehnúť znova, v dôsledku legislatívy a rozhodnutia úradov ho však nebolo možné trvalo realizovať.