Showcrates, Dobrý trh, Doma Dobre a konferencie

Rok 2018 sme začali akciou Dobrý skutok v IKEA. V marci ste nás mohli stretnúť na akcii Showcrates, kde sme sa postarali o catering a v apríli zase na Dobrom trhu na Jakubáku. Máj bol nabitý – boli sme na Slovak Food Festivale, diskusii Vieš čo ješ? & Jedlo alebo odpad? a Zero Waste konferencii na Ekonomickej univerizte v Bratislave. V júni sme sa zúčastnili Stredoeurópskej konferencie o potravinovom odpade vo Varšave, ktorú organizovalo Tesco, v októbri sme sa zúčastnili podobného podujatia v bratislavskej Novej Cvernovke. Rok sme zakončili akciou Doma Dobre, na ktorej sme už tretíkrát pripravili pre účastníkov dobroty zo zachránených potravín.