Prednášky, nová brožúrka, Vianočná večera v DePaul a video

V roku 2019 sme sa zúčastnili 3 diskusií, poskytli sme 11 rozhovorov a vyjadrení do článkov, 8 prednášok a 1 hackathon, pripravili sme cateringy zo zachráneného jedla pre viac než 1 000 ľudí. Každý týždeň sme zo zachráneného jedla pomohli nakŕmiť 500 ľudí v núdzi. Presadili sme jeden zákon a ďalší sme úspešne pripomienkovali. Natočili sme video v nocľahárni DePaul, ktoré upozorňuje na problém plytvania potravinami a v rámci ktorého sme usporiadali vianočnú večeru pre klientov nocľahárne a znevýhodnených.