Partneri

Helpi.org

 

Organizácia Helpi buduje a podporuje komunitné centrá po celom svete. Podporuje najmä projekty, ktoré sa týkajú riešenia problémov, ako je hlad, podvýživa, chudoba či nedostatok základných potrieb, ale aj plytvanie potravinami. Finančne podporila aj komunitnú chladničku v Novej Cvernovke.