Partneri

Helpi.org

Organizácia Helpi buduje a podporuje komunitné centrá po celom svete. Podporuje najmä projekty, ktoré sa týkajú riešenia problémov, ako je hlad, podvýživa, chudoba či nedostatok základných potrieb, ale aj plytvanie potravinami. Finančne podporila aj komunitnú chladničku v Novej Cvernovke.

novplasta.sk

Novplasta je slovenská spoločnosť vyrábajúca PE fólie, vrecia na balenie. Svojimi výrobkami podporuje aj náš boj proti plytvaniu potravinami, pretože nám dodáva vrecia, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy pre prevoz potravín.