Aké sú príčiny?

Potravinami sa plytvá naprieč celým potravinárskym reťazcom – od výrobcov cez dodávateľov až po konečných spotrebiteľov. Najviac potravín vyhadzujú domácností, začína sa to však už pri výrobcoch.

Medzi príčiny plytvania patrí:

  • nadprodukcia
  • straty pri zbere úrody
  • zlé skladovanie úrody
  • nesprávna preprava
  • chyby pri balení
  • nakupovanie priveľkého množstva zásob
  • nesprávne skladovanie potravín domácnosťami
  • zlé spotrebiteľské návyky

Partneri