Čo je to potravinový odpad

Plytvanie potravinami je celosvetovým problémom, ktorý spôsobuje škody na životnom prostredí. Kvôli potravinovému odpadu dochádza k úbytku vzácnych zdrojov ako je voda, pôda a energie, ktoré sa spotrebúvajú pri pestovaní, spracovaní a distribúcii potravín, ktoré sa napokon neskonzumujú.

Vyhodené potraviny sú tiež finančnou stratou pre výrobcov, obchodníkov aj spotrebiteľov. Okrem toho predstavujp aj etický problém, keďže viac ako miliarda ľudí na svete trpí podvýživou a nemá prístup k potravinám.

Jedinou možnosťou, ako zabezpečiť dostatok potravín a pritom zamesdziť finančným stratám, uchovať zdroje a znížiť environmentálne riziká je zníženie súčasného objemu potravinového odpadu.