O krok bližšie k riešeniu

Európsky parlament minulý týždeň prijal revidovanú verziu Rámcovej smernice o odpade. Jedným z jej cieľov je zníženie množstva potravinového odpadu o polovicu do roku 2030. V súčasnosti končí približne tretina vyrobených potravín v EÚ ako odpad, čo je spojené s veľkými finančnými stratami.

Smernica oficiálne vyjde v júni tohto roka a členské krajiny EÚ musia počas nasledujúcich dvoch rokov zapracovať túto smernicu do svojich zákonov. Od roku 2020 budú štáty musieť každoročne oznamovať, koľko potravinového odpadu ročne vyprodukovali.

Do dvoch rokov budú členské štáty EÚ musieť tiež prísť s plánom, ako sa vysporiadajú s potravinovým odpadom, objasniť ľuďom pojmy “dátum spotreby” a “dátum minimálnej trvanlivosti” a odmeňovať firmy za prerozdeľovanie potravín.

Ciele, ktoré EÚ stanovila, však nie sú záväzné – štáty sú povinné prispieť k cieľu redukovaním potravinového odpadu, nie je však stanovené žiadne konkrétne číslo. Ďalším problémom je, že štáty musia potravinový odpad znížiť na polovicu len na úrovni spotrebiteľov a obchodníkov, pričom výrobcovia ho musia len zredukovať.

Diskutovať o stanovení záväzných cieľov bude EÚ až v roku 2023, čo je len 7 rokov pred tým, ako by mali štáty dosiahnuť konečný cieľ. Únia povzbudzuje krajiny k tomu, aby si stanovili číselné ciele, ale to, ako presne sa vlády jednotlivých štátov rozhodnú, záleží len od nich. A od nás.