2 % Z DANE

Aj tento rok sa uchádzame o vašu priazeň pri rozhodovaní sa kam s dvomi percentami! 

Aby ste videli, ako sme vaše peniaze zhodnotili v minulom roku, pripravili sme pre vás súhrn našich najdôležitejších aktivít za rok 2020.

V roku 2020 sme sa sústredili opäť na spotrebiteľa, no rozšírili sme aj distribučnú sieť potravín, aby sme ich mohli zachrániť ešte viac darovaním ľuďom v núdzi. Naďalej sme šírili osvetu formou prednášok, diskusií, rozhovorov, vyjadrení pre médiá a výstupov v TV a začali sme robiť aj vlastné rozhovory, v ktorých vám predstavujeme iniciatívy zamerané na boj proti plytvaniu a ľudí, ktorí za nimi stoja. Napriek pandemickej situácii sa nám v rámci projektu ,,Potravinový odpad sa nás týka“ podarilo usporiadať dve jedinečné podujatia – nedeľné Zero Waste brunche, ktoré sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom. Vytvorili sme animované video o avokáde, ktoré videli desaťtisíce ľudí. Podarilo sa nám získať grant na nový projekt zameraný na znižovanie odpadu na školách. Upevnili sme existujúce partnerstvá a započali sme nové 🙂 A v neposlednom rade sme sa stali hrdými partnermi EÚ projektu FoodRUs grantového programu Horizont 2020 pod vedením SPU. 

Na Slovensku sa však ešte stále šialene plytvá potravinami, a preto musíme v našich aktivitách nielen pokračovať, ale robiť ich ešte viac a lepšie! Tento rok preto chceme pokračovať v našich osvetových projektoch zameraných na spotrebiteľov. Aj v rámci projektu FoodRUs sa budeme venovať domácnostiam a plytvaniu pečivom. No chystáme aj projekty zamerané na zariadenia spoločného stravovania, farmárov, aj charitatívne organizácie a darovanie potravín. Okrem toho by sme tento rok chceli zaviesť chladiarensky systém do našej dodávky; ísť nabrať inšpiráciu na ,,výmenný pobyt“ k vybranej zahraničnej organizácii, ktorú by sme privítali aj na Slovensku; chceli by sme poskytnúť aspoň 3 platené stáže, vďaka čomu by sme mali viac času a priestoru pre písanie blogu, zlepšenie marketingu a plánovanie aktivít pre rok 2022. Aj tento rok máme množstvo nových nápadov a vysoké ambície, na ktorých realizáciu však budeme potrebovať vašu pomoc.

Pomôžete nám? 

Postup je jednoduchý* **

1. Najneskôr do 15. februára požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie, pričom do žiadosti uveďte, že chcete poukázať 2 % z dane, na základe čoho vám zamestnávateľ vystaví Potvrdenie o zaplatení dane.
2. Z potvrdenia o zaplatení dane si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 € (3 % z vašej zaplatenej dane môžete darovať akejkoľvek registrovanej organizácii, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/ organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali).
3. Stiahnite si Vyhlásenie, do ktorého vpíšte sumu, ktorá zodpovedá 2 % (resp. 3 %) vašej dane spolu s ostatnými informáciami.
4. Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane (v prípade 3 % aj Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti), doručte na príslušný daňový úrad do 30.04.2021 (adresu nájdete TU).
Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % (3 %) v prospech vami vybraného prijímateľa.
* Ak ste právnická osoba, poukazujete podiel vo výške 2 %, ak váš podnik v súvisiacom zdaňovacom období daroval finančné prostriedky najmenej vo výške, ktorá zodpovedá 0,5 % zaplatenej dane subjektívne určeným daňovníkom na verejnoprospešné účely. V opačnom prípade poukazujete podiel iba vo výške 1 %.
** Ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama, vo vašom daňovom priznaní sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 resp. 3 % z dane, pričom potrebujete uviesť údaje o prijímateľovi. Tu sú naše:
Free Food – Jedlo pre všetkých
Adresa: Vajanského nábrežie 15, 81102, Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42448506 

Sme riadne registrovaným subjektom pre prijímanie podielu zaplatenej dane od fyzických a právnických osôb za rok 2020.