Fakty o plytvaní

/5

POZNÁŠ ODPOVEDE NA TIETO OTÁZKY?

Otestuj sa a zisti, ako si na tom s faktami o plytvaní!

Koľko ton jedla skončí vo svete každú sekundu v koši?

Patrí cibuľa do chladničky?

Čo doma vyhadzujeme najčastejšie?

Keby bol potravinový odpad krajinou,

Na jedného Slováka či Slovenku ročne pripadá

Your score is

0%

Plytvanie v číslach

Viac ako tretina všetkého jedla vyprodukovaného na ľudskú spotrebu sa vôbec neskonzumuje. Tento údaj je nám známy vďaka Svetovej organizácii pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) už od roku 2011. Myslíte si, že táto situácia sa za posledných 10 rokov zmenila? Zmenila – k horšiemu.

Výsledky štúdie UNEP (2021) uvádzajú, že množstvo potravinového odpadu sa blíži už k 40-tim percentám a takmer 2 miliardám ton. Týmto tempom do roku 2030 vzrastie množstvo potravinového odpadu o jednu tretinu. To predstavuje  2,1 miliardy ton potravín, ktorých hodnota je 1,5 bilióna USD. V prepočte je to 66 ton jedla, ktoré skončí každú sekundu v koši!

Potravinami sa plytvá v každej jednej krajine, naprieč celým dodávateľským reťazcom, od počiatočnej poľnohospodárskej produkcie až po konečnú spotrebu v domácnostiach.

V koši končí:

 • 30 % všetkých obilnín
 • 20 % mliečnych výrobkov
 • 45 % zeleniny a ovocia
 • 20 % olejnatých semien a strukovín
 • 35 % rýb a plodov mora
 • 45 % koreňovej zeleniny a hľúz
 • 20 % mäsa

  Zdroj: FAO (2011)

Medzi hlavné príčiny plytvania patrí:

 • nadprodukcia
 • straty pri zbere úrody
 • zlé skladovanie úrody
 • preprava na veľké vzdialenosti
 • nesprávna manipulácia pri preprave
 • chyby pri balení
 • vysoké estetické štandardy pre ovocie a zeleninu
 • tvorenie zásob
 • neprimerane veľké porcie v zariadeniach spoločného stravovania
 • nakupovanie priveľkého množstva potravín
 • nesprávne skladovanie potravín

Tri aspekty plytvania

Plytvanie potravinami je celosvetový problém, ktorý významným spôsobom negatívne ovplyvňuje naše životné prostredie. Spolu s nezjedeným jedlom totiž končia v koši aj vzácne prírodné zdroje, akými sú voda, pôda, energie a práca, ktoré sa spotrebujú pri pestovaní, spracovaní a distribúcii.

Uhlíková stopa potravinového odpadu je až 3,5 miliárd ton oxidu uhličitého, čo je 8 % celkovej svetovej produkcie skleníkových plynov. Väčšiu uhlíkovú stopu ako potravinový odpad majú len Čína a USA. Až 28 percent poľnohospodárskej pôdy (1,4 miliardy hektárov) sa používa na dopestovanie potravín, ktoré skončia ako odpad. Je to plocha, ktorá sa rovná rozlohe Číny, Mongolska a Kazachstanu. Objem vody, ktorý sa pri tom použije, je 250 kilometrov kubických, čo je ročný prietok rieky Volgy a viac než celková ročná spotreba vody v Indonézii (pred ňou sú len USA, Čína a India).

Vyhodené potraviny sú tiež priamou finančnou stratou pre výrobcov, obchodníkov aj spotrebiteľov. FAO v roku 2014 vyčíslila priame ekonomické škody spojené s plytvaním na neuveriteľných 936 miliárd USD. To je však len špička ľadovca.
Do celkového účtu za produkciu potravín, ktoré sa nikdy nezjedia, treba prirátať aj náklady spojené so záberom a eróziou pôdy, úbytkom biodiverzity, znečistením ovzdušia, znehodnotením vody, stratou obydlí, škôd na zdraví a kompenzáciou týchto strát. Celkový účet za plytvanie potravinami podľa analýzy FAO predstavuje až 2,6 bilióna USD, čo je hodnota hrubého domáceho produktu Francúzska. Presná hodnota premrhaného jedla je de facto nevyčísliteľná, ale podľa FAO je ešte oveľa vyššia.

Plytvanie jedlom predstavuje aj etický a morálny problém. Kým každý desiaty človek na svete trpí podvýživou alebo hladom, pretože má obmedzený prístup k jedlu a výžive, zo súčasného množstva potravinového odpadu by sme dokázali nakŕmiť všetkých hladných ľudí na svete. A to až štyrikrát. Svetová zdravotnícka organizácia zároveň udáva, že v roku 2016 bolo obéznych, alebo trpelo nadváhou až 1,9 miliardy ľudí. Tieto čísla demonštrujú, že súčasné nastavenie globálneho potravinového systému je nespravodlivé a diskriminuje tých najzraniteľnejších.

Na Slovensku sa ročne vyprodukuje odhadom 0,57 mil. ton potravinového odpadu, čo predstavuje asi 105 kg na obyvateľa. Slovensko, ako iné členské štáty Európskej únie, je povinné si svoj potravinový odpad merať každé 4 roky podľa spoločnej metodiky. Ako prvý referenčný rok pre meranie úspešnosti napĺňanie cieľov pre znižovanie potravinového odpadu bol vybraný rok 2020. V konečnom dôsledku však Slovensko stále nemá celistvé údaje o plytvaní v každom článku reťazca, čo predstavuje ďalšiu prekážku v riešení tohto problému.

V roku 2016 vyhodilo 5 obchodných reťazcov dokopy 15 tisíc ton použiteľných potravín, pričom na Slovensku žije takmer milión ľudí na hranici chudoby. Za najväčšie straty však môžu práve domácnosti. Pripisuje sa im až polovica celkového potravinového odpadu. V slovenských domácnostiach sa vyhodí 60-80 kg na osobu za rok.

Až 9 % domácností vyhadzuje potraviny na dennej báze. Najčastejšie končia ako odpad zelenina, varené jedlo, ovocie, mliečne výrobky a pečivo. Hlavnou príčinou vzniku odpadu je, že nakupujeme viac potravín, ako dokážeme spotrebovať a nevieme ich správne skladovať. Minimálne tretina Slovákov nevie s určitosťou povedať, aký je rozdiel medzi dátumom spotreby a dátumom minimálnej trvanlivosti.

Až 15 % slovenských domácností si nemôže dovoliť poriadny obed každý druhý deň. Zároveň bežná slovenská domácnosť minie mesačne na nákup potravín pätinu zo svojich mesačných výdavkov (To je podstatne viac než priemer EÚ, ktorý je 12 %).

Ak citujete alebo parafrázujete tento text v akejkoľvek forme, neuvedením zdroju porušujete ochranu duševného vlastníctva. Ako správne citovať tento článok:

Referencia: (OZ Free Food, 2024), Ako uvádza OZ Free Food (2024) …

Bibliografia: OZ Free Food (2024) Plytvanie v číslach. Dostupné na internete: www.free-food.sk/problem/ake-su-statistiky/