PROJEKTY

Hlavným cieľom nášho občianskeho združenia je redukcia potravinového odpadu prostredníctvom prevencie, vrátane redistribúcie potravinových prebytkov na charitatívne účely. No venujeme sa aj témam súvisiacim s efektívnym zhodnotením potravinového odpadu v rámci hierarchie odpadov. Naše motto „Dajme jedlu druhú šancu“ stojí za každou našou aktivitou a projektom. Angažujeme sa najmä v komunitných projektoch, snahách o legislatívne zmeny a osvetových aktivitách. Organizujeme podujatia, ktorými chceme priblížiť problém plytvania jedlom širokej verejnosti a motivovať ich k zmene návykov. Aj vďaka našim skúsenostiam a vedomostiam v tejto oblasti, sme sa v roku 2020 stali súčasťou výskumného projektu zameraného na plytvanie potravinami v rámci grantového programu Horizont 2020. 

Naše projekty

Komunitné chladničky
petícia za zmenu časti zákona o potravinách
Legislatíva
Nedeľné brunche
Pekný džem zo škaredých jabĺk
Slovenský kick-off projektu - Letné stretnutie v Podkylave
Výskumný projekt FoodRUs
Untitled design (8)
Zero Waste kantína