Pekný džem zo škaredých jabĺk

Jedným z našich dlhodobých projektov je „Pekný džem zo škaredých jabĺk“. Poukazuje na časť produkcie ovocia a zeleniny, ktorá nespĺňa estetické požiadavky obchodníkov či spotrebiteľov a stáva sa odpadom. Pestovatelia a farmári vynakladajú množstvo energie a zdrojov na to, aby sme si na pultoch obchodov mohli nakúpiť chutné jablká, mrkvu, či zemiaky. Je nezmyselné, aby časť tejto produkcie bola znehodnotená kvôli jej „krivosti“.

I prostredníctvom pekných džemov chceme poukázať na to, že toto ovocie a zelenina sú aj napriek estetickým „nedostatkom“ rovnako zdravé a chutné. V rámci projektu sme uvarili už viac než 500 džemov a spotrebovali približne 150 kg jabĺk, ktoré by boli znehodnotené.