Pekný džem zo škaredých jabĺk

Jedným z našich dlhodobých projektov je „Pekný džem zo škaredých jabĺk“. Poukazuje na časť produkcie ovocia a zeleniny, ktorá nespĺňa estetické požiadavky obchodníkov či spotrebiteľov a stáva sa odpadom. Pestovatelia a farmári vynakladajú množstvo energie a zdrojov na to, aby sme si na pultoch obchodov mohli nakúpiť chutné jablká, mrkvu, či zemiaky. Je nezmyselné, aby časť tejto produkcie bola znehodnotená kvôli jej „krivosti“. Vedeli ste, až 25-30% mrkvy sa z tohto dôvodu nikdy nedostane na pulty predajní?

Prostredníctvom pekných džemov poukazujeme na to, že toto ovocie a zelenina sú aj napriek estetickým „nedostatkom“ rovnako zdravé a chutné. V rámci projektu sme uvarili už viac než 500 džemov a spotrebovali približne 150 kg jabĺk, ktoré by boli znehodnotené.