PLYTVANIE POTRAVINAMI

Až tretina všetkého jedla vyprodukovaného na ľudskú spotrebu sa vôbec neskonzumuje. Tento údaj je nám známy vďaka Svetovej organizácii pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) už od roku 2011. Myslíte si, že táto situácia sa za posledných 10 rokov zmenila? Áno – bohužiaľ k horšiemu. Výsledky nedávnej štúdie uvádzajú, že do roku 2030 vzrastie množstvo potravinového odpadu o jednu tretinu. To predstavuje približne 2,1 miliardy ton potravín, ktorého hodnota je 1,5 bilióna USD. V prepočte je to 66 ton jedla, ktoré skončí každú sekundu v koši!

Aj vám sa to zdá absurdné a nesprávne? Pomôžte nám to zmeniť!

1. Prvým krokom je začať od seba

Otestujte si svoje vedomosti o potravinovom odpade
Pozrite si šokujúce čísla o plytvaní
Naučte sa doma neplytvať potravinami

2. Ďalším krokom je šírenie nášho obsahu vo svojej „bubline“

freefood_svk
freefood_svk
Untitled design (4)
Free Food
Untitled design (17)
Free Food Slovakia

 

3. Tretí krok je pridanie sa k našej iniciatíve v podobe dobrovoľníctva na našich projektoch