PLYTVANIE POTRAVINAMI

Plytvanie potravinami je celosvetový problém, ktorý významným spôsobom negatívne ovplyvňuje životné prostredie. Spolu s nezjedeným jedlom totiž ,,končia v koši“ aj vzácne prírodné zdroje, akými sú voda, pôda, energie a práca, ktoré sa spotrebúvajú pri jeho pestovaní, spracovaní a distribúcii.

Vyhodené potraviny sú tiež priamou finančnou stratou pre výrobcov, obchodníkov aj spotrebiteľov. To je však len špička ľadovca. Nemalé peniaze sa každý rok vynaložia na kompenzáciu strát spojených s produkciou a výrobou potravín, ktoré sa nikdy nezjedia.

Plytvanie jedlom predstavuje aj etický resp. morálny problém. Kým každý deviaty človek na svete trpí podvýživou alebo hladom, pretože má obmedzený prístup k potravinám a výžive, zo súčasného množstva potravinového odpadu by sme dokázali nakŕmiť všetkých hladných ľudí viac než dvakrát. Svetová zdravotnícka organizácia zároveň udáva, že v roku 2016 bolo obéznych, alebo trpelo nadváhou až 1,9 miliardy ľudí. Tieto čísla demonštrujú, že súčasné nastavenie globálneho potravinového systému nerešpektuje základné ľudské práva a slobody.

Aj vám sa to zdá absurdné a nesprávne?