PLYTVANIE POTRAVINAMI

Plytvanie potravinami je celosvetový problém, ktorý významným spôsobom negatívne ovplyvňuje životné prostredie. Spolu s nezjedeným jedlom totiž ,,končia v koši“ aj vzácne prírodné zdroje, akými sú voda, pôda, energie a práca, ktoré sa spotrebúvajú pri jeho pestovaní, spracovaní a distribúcii.

Vyhodené potraviny sú tiež priamou finančnou stratou pre výrobcov, obchodníkov aj spotrebiteľov. To je však len špička ľadovca. Nemalé peniaze sa každý rok vynaložia na kompenzáciu strát spojených s produkciou a výrobou potravín, ktoré sa nikdy nezjedia.

Plytvanie jedlom predstavuje aj etický resp. morálny problém. Kým každý deviaty človek na svete trpí podvýživou alebo hladom, pretože má obmedzený prístup k jedlu a výžive, zo súčasného množstva potravinového odpadu by sme dokázali nakŕmiť všetkých hladných ľudí viac než dvakrát. Svetová zdravotnícka organizácia zároveň udáva, že v roku 2016 bolo obéznych, alebo trpelo nadváhou až 1,9 miliardy ľudí. Tieto čísla demonštrujú, že súčasné nastavenie globálneho potravinového systému nerešpektuje základné ľudské práva a slobody.

 

Dizajn bez názvu (11)

 

 

Aj vám sa to zdá absurdné a nesprávne? Pomôžte nám to zmeniť.

Začnite od seba vďaka našim radám, receptom, kvízom a podujatiam.

Tu si môžete otestovať svoje vedomosti o potravinovom odpade

Pozrite si šokujúce čísla o plytvaní

Naučte sa základné desatoro neplytvania potravinami

Ďalším krokom je šírenie nášho obsahu vo svojej „bubline“ a tretí krok je pridanie sa k našej iniciatíve v podobe dobrovoľníctva na našich projektoch.