Výskumný projekt FoodRUs

Pomôžte nám dostať Slovensko na mapu krajín, ktoré vedú v boji proti plytvania potravinami v EÚ!

Chceli by sme Vás požiadať o účasť na výskume európskeho projektu FoodRUs zameraného na hľadanie inovatívnych riešení pre prevenciu plytvania potravinami, v rámci ktorého sme pripravili krátky online dotazník. Vyplnením tohto dotazníka výrazne prispejete k lepšiemu chápaniu stravovacích návykov a spotrebiteľského správania, ktoré by mohlo viesť k plytvaniu.  

Dotazníkový prieskum je anonymný a získané údaje budú použité výlučne na výskumné účely.

Vyplnenie Vám zaberie 10 – 15 minút.

Dotazník si otvoríte TU 

Každé Vaše zdieľanie dotazníka pomôže k získaniu
kvalitnejších dát a adresnosti záverov. 

Zdieľajte, prosím, tento LINK:

https://app.redjade.net/surveys/bcc/FoodursSlovak

Ďakujeme za váš čas! 

Viac info na: www.foodrus.eu

OZ Free Food sa v rámci projektu FoodRUs a pod taktovkou SPU Nitra – Zelená univerzita stalo hrdým partnerom výskumu zameraného na plytvanie potravinami. FoodRUs je projekt financovaný Európskou komisiou a spadá po program HORIZONT 2020, ktorý je v súčasnosti najväčším výskumným a inovačným programom EÚ. Úvodné kick-off stretnutia všetkých partnerov sa uskutočnili online 19. a 23.11.2020. 

Subjektom výskumu a inovácií projektu sú 3 pilotné hodnotové reťazce: 

  1. španielsky medziregionálny pilot zameraný na zeleninu a šaláty
  2. dánsky pilot analyzujúci hodnotový reťazec pre mäso a ryby
  3. slovenský pilot analyzujúci hodnotový reťazec pre chlieb a pečivo
logo_nove

Cieľom slovenského pilotu bude hľadať najlepšie možnosti prevencie plytvania chlebom a pečivom v celom potravinovom reťazci od produkcie až po domácnosti a možnosti čo najefektívnejšieho zhodnotenia odpadu. Potravinový resp. kuchynský odpad je biologický materiál, ktorý môže byť vstupným materiálom pri priemyselnom kompostovaní alebo anaeróbnej fermentácii v bioplynových staniciach.

Cieľ projektu vychádza z troch základných pilierov potravinového reťazca, v ktorých dochádza k plytvaniu potravinami – primárna poľnohospodárska produkcia, potravinové dodávateľsko-odberateľské vzťahy a koneční spotrebitelia – domácnosti. 

Projekt si kladie za cieľ implementovať 23 technologických, sociálnych, finančných, právnych, vzdelávacích, politických a organizačných inovácií, ktoré predstavujú aktívnu účasť viac ako 40 aktérov, ktorí budú zapojení do konkrétnych výziev v rámci vybraných potravinových reťazcov a pilotných regiónov. 

Celkovou ambíciou projektu je dosiahnuť pokrok v tejto téme na Slovensku a vytvoriť vzorový model pre ostatné krajiny. Slovenský model sa bude okrem Slovenska testovať aj v Rakúsku. 

Tešíme sa na spoluprácu so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou, ktorá je významnou vedeckou inštitúciou v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva, New Edu, n.o., ktorá má tiež bohaté skúsenosti v oblasti agrovzdelávania a spoločnosti TBA, ktorá sa, ktorá sa na svojej farme v Podkylave okrem bio produkcie venuje aj agroturizmu.
 
Priebežné informácie o projekte nájdete v časti BLOG, o novinkách vás budeme informovať aj cez sociálne siete.
 
Viac o programe Horizont 2020: