2% z dane

Keďže stále nevieme, aké opatrenia prijme vláda v súvislosti s poukázaním 2 %, možno ostáva posledných pár dní, aby ste nám venovali svoj podiel dane. Nestraťte túto možnosť! Aby ste si boli naozaj istí, že nám budete môcť venovať 2 %, je potrebné:
buď zaplatiť daň k 31. marcu 2020
alebo si v tejto lehote požiadať o odklad daňového priznania. Získate tak čas do konca júna
ĎAKUJEME, ŽE V TÝCHTO ŤAŽKÝCH ČASOCH STOJÍTE PRI NÁS!

************************************************************************

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Aj tento rok sa uchádzame o Vašu priazeň pri rozhodovaní sa, kam s dvomi percentami.

Aby ste videli, že naše poslanie berieme zodpovedne, pripravili sme pre Vás súhrn našich najdôležitejších aktivít za rok 2019. V uplynulom roku sme sa sústredili najmä (ale nie výhradne) na obchodné reťazce a distribúciu potravín, aby sa čo najviac prebytočných potravín dostalo k čo najviac ľuďom v núdzi. Naďalej sme šírili osvetu formou prednášok, diskusií a vyjadrení pre médiá. Podarilo sa nám vytvoriť si silné partnerstvá a dostať sa do povedomia štátnej správy ako odborníci v diskusii na problematiku plytvania jedlom.

Na Slovensku sa však ešte stále šialene plytvá potravinami a v roku 2020 chceme preto v našich aktivitách nielen pokračovať, ale chceme ich robiť ešte viac a lepšie.

Nielen štatistiky, ale aj naše vlastné skúsenosti nás utvrdili v tom, že je stále málo ľudí, ktorí považujú plytvanie potravinami za problém, ktorému treba venovať pozornosť. Tento rok sa preto chceme sústrediť na jednotlivca. Máme v hlavách, mobiloch aj na papieroch plno skvelých nápadov, na ktorých realizáciu však budeme potrebovať Vašu pomoc.

Pomôžete nám?
Postup je jednoduchý 
1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane, z ktorého si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 € (3% z Vašej zaplatenej dane môžete darovať akejkoľvek registrovanej organizácii, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/ organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali).
2. Stiahnite si predvyplnené Vyhlásenie, do ktorého vpíšte sumu, ktorá zodpovedá 2% (resp. 3%) Vašej dane.
3. Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane (v prípade 3% aj Potvrdenie o dobrovoľníckej činnost), doručte do 30.04.2020 na príslušný daňový úrad (adresu nájdete na: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost)
Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.
DAJME JEDLU DRUHÚ ŠANCU!