Chcem darovať 2 %

 

Opäť prišiel čas, keď môžete darovať svoje 2 % z dane organizácii alebo združeniu podľa vášho výberu. Naše občianskej združenie Free Food financuje svoje aktivity výlučne z vlastných zdrojov a vašich darov, preto budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete poukázať svoje 2 % práve nám.

Pomôžete nám tým bojovať s plytvaním potravinami a aj vďaka vám sa jedlo nestane odpadom.

Ako?

 • zabezpečíme distribúciu potravinových prebytkov od obchodníkov k charitatívnym organizáciám
 • predložíme relevantné návrhy na zmenu Zákona o potravinách, ktorý nedostatočne rieši problém plytvania potravinami na Slovensku
 • vzdelávame verejnosť a tvoríme edukačné materiály (Príručka proti plytvaniu)
 • demonštrujeme plytvanie potravinami prostredníctvom varenia na verejných podujatiach
 • organizujeme catering zo zachránených potravín na konferenciách ako napríklad Slovakia going Zero Waste

Čo má Free Food za sebou?

 • petícia za zmenu zákona o Potravinách, aj v dôsledku ktorej je možné darovať potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti
 • otvorenie prvej komunitnej chladničky v Bratislave
 • účasť na konferenciách, diskusiách venovaných ekologickým témam, plytvaniu
 • organizácia cateringu zo zachránených potravín na benefičných akciách (Showcrates, Doma Dobre, Slovakia going Zero Waste)
 • projekt „Pekné džemy zo škaredých jabĺk“, ktorým poukazuje na problém zeleniny a ovocia, ktorá sa pre svoje estetické nedostatky nedostane na obchodné pulty

Ako postupovať?

 1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín, táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali
 4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2 % na rok 2019.
 5. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
 6. Údaje o zvolenom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať (nezabudnite si overiť aktuálnosť údajov prijímateľa).
 7. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2 % alebo 3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma).
 8. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad – adresu nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnosti 
 9. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 10. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % (3 %) v prospech vami vybraného prijímateľa.
 1. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2 % na rok 2019, ktorému chcete poukázať vaše percentá zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 € (nezabudnite si overiť aktuálnosť údajov prijímateľa).
 2. Vypočítajte si:
  a) 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín, táto suma však musí byť minimálne 3 €
  b) 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali
 3. V daňovom priznaní pre FO typu A aj typu B sú uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.
 4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2 % alebo 3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma).
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2019) na váš daňový úrad podľa vášho bydliska – adresu nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 6. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 7. Daňový úrad má po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech vami vybraného prijímateľa.
 1. Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov na rok 2019. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. Nezabudnite si overiť aktuálnosť údajov prijímateľa.
 2. Vypočítajte si vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane a vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane a označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

 • V časi VI daňového priznania pre právnicke osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizáci, ktorú ste si vybrali.
 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP), a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na váš daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla: adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech vami vybraných prijímateľov.

Naše údaje

Adresa: Janka Kráľa 33, 82106 Bratislava

IČO: 42448506

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8383300000002200834412 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)