Potravinový odpad ako daňový výdavok

 

Vďaka skvelým ľuďom a ich aktívnej podpore sa nám podarilo presadiť ďalšiu zmenu legislatívy, ktorej cieľom je znížiť potravinový odpad na Slovensku!

O čo ide?

V súčasnosti nie je možné na Slovensku považovať darované potraviny za daňový výdavok. Jedinou výnimkou sú potraviny darované Potravinovej banke Slovenska. Ak však ide o potraviny, ktoré nemajú určenú minimálnu trvanlivosť, darovanie týchto potravín sa považuje za nedaňový výdavok aj v prípade Potravinovej banky Slovenska[1]. Paradoxne, najväčšia časť potravinového odpadu je tvorená práve potravinami, ktoré nemajú dátum spotreby resp. minimálnej trvanlivosti – nebalené pečivo, ovocie a zelenina.

Na základe novely  zákona o dani z príjmov bude možné od 1.1.2020 u darcu považovať za daňový výdavok obstarávaciu cenu bezodplatne odovzdaných potravín. Jedinou podmienkou je, že obdarovaný musí byť neziskovou organizáciou alebo registrovaným sociálnym podnikom[2], ktorý použije potraviny na účel, na ktorý je možné použiť 2% zaplatenej dane. Pri posudzovaní daňového výdavku je irelevantné, či ide o potraviny, ktorým uplynula doba minimálnej trvanlivosti resp. či ide o potraviny, ktoré majú alebo nemajú určenú dobu minimálnej trvanlivosti.

Čo musíš urobiť ak chceš bezodplatne prijímať potraviny?

Prijímanie potravín po dátume minimálnej trvanlivosti (DMT) je podmienené registráciou ako výdajne alebo distribútora. Stručný návod na registráciu so všetkými potrebnými informáciami sme pre vás pripravili TU.

Ako ti vieme pomôcť my?

Ak máš záujem potraviny prijímať alebo darovať a nemáš partnera, ozvi sa nám. Máme sieť partnerov na jednej, či druhej strane.

 

[1] §21 písm. n) Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

[2] § 5 ods. 2 zákona č. zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov