Potravinový odpad Slovensko: Najväčšie výzvy v boji proti plytvaniu jedlom

Potravinový odpad Slovensko: Najväčšie výzvy v boji proti plytvaniu jedlom

O panelovej diskusii Free Food: Potravinový odpad Slovensko. Naprieč diskusiou všetci zúčastnení vnímali dôležitosť problému, približovali ho z užitočných perspektív. Aj keď je zrejmé, že existujú rozdielne pohľady na problematiku z biznisového a sociálneho hľadiska, z diskusie však celý čas plynula dobrá vôľa a chuť spolupracovať, čo samé o sebe pôsobilo povzbudzujúco. 

Naša aténska výprava za bojovníkmi proti food waste

Naša aténska výprava za bojovníkmi proti food waste

Minulý týždeň sme sa dvaja členovia Free Food, Zuzana a Lukáš, vydali na 3-dňovú pracovnú cestu do Atén v Grécku, kde sme sa stretli s miestnymi organizáciami, ktoré sa zasadzujú o znižovanie potravinového odpadu. Spoznali sme tak ďalších zanietených bojovníkov proti potravinovému odpadu a hladu a oboznámili sme sa s ich inšpiratívnymi praktikami šetrenia potravín.

Slovakia Going Zero Waste

V apríli sme opäť dostali možnosť zúčastniť sa na konferencii Slovakia Going Zero Waste a pripraviť chutné jedlo pre jej účastníkov, ktorých bolo vyše 800. Podarilo sa nám takto zachrániť až 300 kíl potravín určených na vyhodenie. Pomáhal nám pri tom šéfkuchár Jaro Ertl, ktorý je tiež bojovníkom proti plytvaniu potravinami. Varenie z prebytkov je ťažšie ako sa na prvý pohľad môže zdať. To, z čoho sa varí, sa vždy dozvedáme len krátko pred akciou, takže príprava jedla si vyžaduje veľkú dávku pohot(d)ovosti a kreativity. To, že jedlo mizlo z tanierov závratnou rýchlosťou berieme ako dôkaz toho, že sa nám...