Komunitné chladničky

Free Food predstavilo verejné chladničky prvýkrát počas Ekotopfilmu v roku 2014. Verejné chladničky sa stretli s pozitívnym ohlasom, v dôsledku legislatívy a rozhodnutia úradov však nebolo možné projekt trvalo realizovať.

V novembri 2017 sa nám podarilo otvoriť prvú komunitnú chladničku v Bratislave – Novej Cvernovke. Komunitná chladnička je alternatívou verejnej chladničky, nestojí však na ulici, ale je súčasťou priestoru, ktorý zdieľa určitá skupina ľudí.

V tomto prípade sú to ľudia, ktorí bývajú alebo pracujú v priestoroch novej Cvernovky na Račianskej ulici.

Ktokoľvek z tejto komunity môže do chladničky jedlo dávať, alebo si ho vziať. Cieľom projektu je dať druhú šancu jedlu, ktoré by sa inak stalo odpadom a obmedziť tak jeho plytvanie. 

Našou víziou je sieť komunitných chladničiek rozširovať a sprístupniť možnosť deliť sa o jedlo všetkým tým, ktorí nechcú jedlo vyhadzovať, alebo trpia jeho nedostatkom.

Veľký potenciál tohto projektu vidíme v zavádzaní chladničiek na školských internátoch, no z dôvodu pandémie sme nové aj rozbehnuté spolupráce museli odložiť na neurčito.