2 % Z DANE

Každý deň stojíme pred voľbou, čo a ako budeme konzumovať. Vo Free Foode si uvedomujeme zodpovednosť, ktorú má každý jeden z nás v budovaní lepšieho, udržateľného systému, kde dobré jedlo nekončí v koši, odpad nehnije na skládkach a nik nejde spať hladný. Už osem rokov vám preto prinášame informácie v podobe článkov, postov, videí, webinárov a rôznych materiálov na stiahnutie, tvoríme vzdelávacie a komunitné projekty založené na solidarite a láske k jedlu, organizujeme pre vás podujatia a staráme sa o to, aby sa o téme food waste hovorilo v médiách a v neposlednom rade, pracujeme v teréne, kde zachraňujeme jedlo a presadzujeme legislatívne zmeny v prospech darovania potravín. Toto je náš odpočet za rok 2023:

0

je počet kilogramov jedla, ktoré sa nám podarilo zachrániť pred vyhodením tým najlepším možným spôsobom – darovaním ľuďom v núdzi! 

0

je počet nových sledovateľov na našom Fecebooku a Instagrame. Čím väčšiu online komunitu máme, tým väčší počet spotrebiteľov sa dostane k exkluzívnym info a tipom ako menej plytvať jedlom!

0

je počet žiakov, ktorí si vypočuli našu interaktívnu prednášku o potravinovom odpade či už fyzicky alebo offline. 

je to tiež počet ľudí, ktorí sa zúčastnili na našom Zero Waste brunchi a vianočnom SWAPe koláčikov.

0

je počet percent, o ktoré sa nám podarilo vďaka spolupráci s personálom školy znížiť odpad na obchodnej akadémii Dušana Metoda Janotu. Predstavuje to viac ako 100 kilogramov hotového jedla za týždeň.

0

je počet rozhovor a vyjadrení, ktoré sme poskytli do médií (a ktoré sa nám podarilo dohľadať, pravdepodobne ich bolo ešte viac :D).

0

je počet Platforiem, ktoré sme založili spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami. Ide o Platformu Potravinovej Pomoci Slovensko, ktorej cieľom je vybudovať jednotný efektívny a udržateľný systém potravinovej pomoci na Slovensku.  

Na Slovensku sa však ešte stále šialene plytvá potravinami, a preto musíme v našich aktivitách nielen pokračovať, ale robiť ich ešte viac a lepšie! 

Tento rok preto chceme pokračovať v našich projektoch zameraných na školy. V rámci projektu Bystro Gastro sa budeme venovať hotelovým školám a vychovávať gastro generáciu, ktorej plytvanie a dopad na životné prostredie nebude jedno. 

V rámci projektu Zero Waste kantína budeme pokračovať v zber dát o plytvaní v školských jedálňach a dokončíme metodiky pre školské jedálne, ktoré kuchárom a kuchárkam pomôžu vyhadzovať menej jedla, šetriť peniaze a zlepšiť pracovné prostredie. 

Asi najviac nás bude zamestnávať nový spoločný charitatívny projekt Platforma Potravinovej Pomoci, ktorej je naše OZ-tko exekutívnym členom, a tak máme plné ruky práce so zberom dát, sieťovaním, plánovaním, advokáciou a hľadaním financií na podporu jednotného efektívneho a udržateľného systému potravinovej pomoci. 

Okrem toho sa budeme aj naďalej venovať osvete a pravidelne vás informovať o novinkách zo sveta food waste, prinášať vám tipy a chutné Zero Waste video recepty vďaka ktorým ušetríte planétu, cestu do obchodu aj peniažky

Chystáme aj novú, prehľadnejšiu stránku, kde nájdete o (ne)plytvaní jedlom absolútne všetko, čo potrebujete vedieť vrátane množstva receptov a zaujímavých článkov.

V lete chceme pre vás zorganizovať ďalší Zero Waste brunch a priniesť aj jeho zimnú edíciu. 

Tiež pre vás vyrobíme niečo pekné a chutné, zachránime pritom zeleninu a ovocie, ktoré by boli skončili v koši. 

Už na začiatku roka sme vám priniesli novú, vylepšenú verziu našej príručky Ako neplytvať jedlom, ktorú si môžete stiahnuť zadarmo.  

V neposlednom rade budeme ďalej pokračovať v zachraňovaní jedla a jeho redistribúcii ľuďom v núdzi prostredníctvom partnerských charitatívnych organizácií.

Tak vidíte. Aj tento rok máme množstvo nových nápadov a vysoké ambície, na ktorých realizáciu však budeme potrebovať vašu pomoc. Veríme, že zmena zdola je tá najudržateľnejšia. Nech je rok 2024 rovnako váš, ako náš! 

 

Postup je jednoduchý:

1. Najneskôr do 15. februára požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie, pričom do žiadosti uveďte, že chcete poukázať 2 % z dane, na základe čoho vám zamestnávateľ vystaví Potvrdenie o zaplatení dane.
2. Z potvrdenia o zaplatení dane si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 € (3 % z vašej zaplatenej dane môžete darovať akejkoľvek registrovanej organizácii, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie či organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali).
3. Stiahnite si Vyhlásenie, do ktorého vpíšte sumu, ktorá zodpovedá 2 % (resp. 3 %) vašej dane spolu s ostatnými informáciami.
4. Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane (v prípade 3 % aj Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti), doručte na príslušný daňový úrad do 30.04.2021 (adresu nájdete TU).
Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % (3 %) v prospech vami vybraného prijímateľa.
* Ak ste právnická osoba, poukazujete podiel vo výške 2 %, ak váš podnik v súvisiacom zdaňovacom období daroval finančné prostriedky najmenej vo výške, ktorá zodpovedá 0,5 % zaplatenej dane subjektívne určeným daňovníkom na verejnoprospešné účely. V opačnom prípade poukazujete podiel iba vo výške 1 %.
** Ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama, vo vašom daňovom priznaní sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 resp. 3 % z dane, pričom potrebujete uviesť údaje o prijímateľovi. Tu sú naše:
Free Food – Jedlo pre všetkých
Adresa: Vajanského nábrežie 15, 81102, Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42448506 

Do podania 2 % z dane ti ostáva:

dní
hodín

Sme riadne registrovaným subjektom pre prijímanie podielu zaplatenej dane od fyzických a právnických osôb za rok 2023.