Bystro Gastro

Tvoríme novú udržateľnú gastro generáciu na Slovensku!

O čo ide?

Bystro Gastro je vzdelávací projekt pre stredné odborné školy s odborom hotelierstvo alebo cestovný ruch zameraný na udržateľný potravinový systém. Jeho cieľom je poskytnúť budúcim pracovníkom a majiteľom gastro prevádzok hodnotné poznatky, ktoré môžu aplikovať vo svojej práci. Projekt zdôrazňuje udržateľnosť, lokálnosť a bezodpadovosť ako konkurenčnú výhodu na dnešnom trhu.

Ako to funguje?


Projekt bude v tomto roku prebiehať medzi septembrom a novembrom 2024. Študenti sa budú zúčastňovať na rôznych vzdelávacích aktivitách, ako sú prednášky, workshopy, exkurzie a mentoringové stretnutia, ktoré im pomôžu lepšie porozumieť udržateľným praktikám v gastro priemysle. Projekt sa bude koncentrovať na tvorbu skupinových študentských projektov týkajúcich sa vytvorenia inovatívnych udržateľných prevádzok.

Kto je zapojený?

Do projektu sú zapojení lektori s odbornými znalosťami v oblasti udržateľného potravinového systému, vrátane expertov na potravinové systémy, kuchárov, propagátorov Zero Waste filozofie, marketingu a ďalších. Projekt zapája triedu alebo skupinu študentov, ktorí budú mať príležitosť pracovať na svojich projektoch pod vedením odborníkov.

Aké sú kľúčové aktivity projektu?

Medzi hlavné aktivity projektu patria úvodné prednášky o udržateľných potravinových systémoch, workshopy zamerané na zostavovanie jedálnych lístkov, Zero Waste varenie, branding a exkurzie do potravinárskych či odpadových prevádzok. Študenti tiež absolvujú skupinový mentoring pre konzultovanie svojich projektov, ktoré v závere projektu odprezentujú odbornej porote.

Okrem prednášok a workshopov študenti v pilotnom ročníku navštívili Zero Waste reštauráciu Terra Jasová, predajňu TESCO Zlaté piesky, mliečnu farmu pri Nových Zámkoch, elektrický kompostér v Starej Tržnici v Bratislave a bioplynovú stanicu Šamorín.

Pozrite si celý projektový leták a v prípade záujmu sa nám neváhajte ozvať

Recenzie