Platforma Potravinovej Pomoci Slovensko

Platforma potravinovej pomoci Slovensko (PPPS) združuje zástupcov mimovládneho sektora s cieľom znížiť plytvanie potravinami darovaním na charitatívne účely. Aj my vo Free Food sme jedným zo zakladajúcich členov. Presadzujeme férový a efektívny systém redistribúcie potravinových prebytkov na celom území Slovenska. Zasadzujeme sa o vytvorenie priaznivého prostredia pre darovanie potravín na ľudskú spotrebu s ohľadom na životné prostredie a budúce generácie.

Free Food ako zakladajúci člen

Platforma potravinovej pomoci Slovensko združuje zástupcov mimovládneho sektora. Založilo ju 8 mimovládnych organizácií so sociálnym a environmentálnym zameraním s cieľom dostať čo najviac nepredaných potravín k ľuďom v núdzi a znížiť mieru plytvania jedlom najmä na úrovni maloobchodu, výroby a prvovýroby.

Pridajte sa k nám

Platforma potravinovej pomoci je zložená zo zástupcov mimovládneho sektora, ktorí podpísali Memorandum o spolupráci s cieľom budovať jednotný udržateľný a efektívny systém potravinovej pomoci.

  • Ak chcete aj vy prispieť k systémovej zmene, môžete sa stať naším členom alebo partnerom.
  • Okrem členstva a partnerstva nás viete podporiť aj ako dobrovoľník alebo darca.

Viac o fungovaní a aktivitách PPPS sa dozviete na webovej stránke www.ppps.sk

Aká je vízia PPPS?

Víziou je vytvorenie jednotnej redistribučnej siete pokrývajúcej celé územie Slovenska, prepájajúcej miesta dopytu po potravinovej pomoci nevynímajúc potravinové púšte a hladové doliny s miestami vzniku potravinových prebytkov tak, aby sme zabezpečili bezpečné, výživné a pestré potraviny pre všetkýchminimalizovali odpad z potravín a prispeli k napĺňaniu globálnych cieľov udržateľného rozvoja, ako aj našich záväzkov ako členskej krajiny EÚ.