Reakcia o.z. Free Food na poslanecký návrh, podľa ktorého by darovanie potravinového prebytku malo byť pre obchody povinnosťou

Plytvanie potravinami je celospoločenskou problematikou. Občianske združenie Free Food sa dlhodobo zaoberá znižovaním miery plytvania potravinami na všetkých úrovniach, kde potravinový odpad vzniká. Od úplného začiatku na farme, cez spracovanie a distribúciu, až po domácnosti. Jednou z kľúčových aktivít, ktorej sa združenie intenzívne venuje, je aj efektívne prerozdeľovanie potravinového prebytku vytvoreného vobchodoch charitám, krízovým centrám či útulkom pre bezdomovcov. Z toho dôvodu vníma združenie nový poslanecký návrh, podľa ktorého by darovanie potravinového prebytku malo byť pre obchody povinnosťou, ako unáhlený.

Plytvanie potravinami je jedným z najväčších ľudských zlozvykov, ktorý ma ekologický, ekonomický, sociálny, ba priam až morálny rozmer. Všeobecne si pod pojmom potravinový odpad ľudia často predstavujú nedojedené zvyšky, či vyťahovanie jedla z kontajnerov. Pravdou ale je, že obrovskú časť potravinového odpadu tvoria práve nedotknuté a čerstvé potraviny.

„Vítame, že sa poslanci problematikou darovania potravín zaoberajú, no z vlastnej skúsenosti vieme, že momentálne na Slovensku nie je vybudovaná dostatočná infraštruktúra, ktorá by dokázala efektívne zabezpečiť distribúciu potravín. Tá momentálne stojí a padá na dobrovoľníkoch v treťom sektore. Navyše, na Slovensku neexistujú štatistiky, ktoré by ukazovali, koľko potravín sa v obchodoch vyhodí a koľko potravín je schopný tretí sektor prijať. Podľa našich odhadov by sa týmto zákonom mohol zvýšiť počet prevádzok, ktoré darujú potraviny až päťnásobne, čo pri súčasnej infraštruktúre charity, resp. tretí sektor nie sú schopné prijať,“ hovorí Zuzana Sokolová, fundraiserka z občianskeho združenia Free Food.

Oblasť darovania potravín je vzhľadom na množstvo faktorov aúčastníkov determinujúcich fungovanie systému ich darovania pomerne komplexná a zložitá. Množstvo darovaných potravín, totiž nezávisí len od vôle obchodníkov, ale aj od schopnosti a kapacít organizácií tieto potraviny prijať a ďalej efektívne prerozdeľovať. Z toho plynú aj obavy združenia Free Food, že bez vybudovanej infraštruktúry, na ktorej by sa aktívne podieľal aj štát, by mohli obchody z charít vytvoriť skládky, len aby si splnili zákonnú povinnosť.

„Návrh zákona o povinnom darovaní potravín by mohol mať pri aktuálnom počte organizácií schopných a oprávnených odoberať darované potraviny skôr negatívny efekt na celý ekosystém. Ak sa z nepovinného darovania stane zákonná povinnosť, môže sa stať, že obchody sa z princípu budú držať zákonného minima, pričom pre darovanie potravín neurobia nič naviac. Naopak, veľmi pozitívne vnímame motivačné nástroje a odbúranie byrokratických bariér. Jedným z takýchto motivačných nástrojov je aj zmena zákona o dani z príjmov, ktorá bude efektívna od 1.1.2020 a na základe ktorej si budú môcť obchodníci odpísať do daňových výdavkov hodnotu darovaných potravín charitám. Samozrejme, ako občianske združenie, ktoré bojuje proti plytvaniu potravín, sme za to, aby sa darovalo čo najviac potravín. Z nášho hľadiska je ale prvoradá príprava a podpora rozvoja distribučnej siete založená na spolupráci štátu, obchodníkov a tretieho sektora,“ dodáva Alexandra Kolarik, štatutárka OZ Free Food.

Celú tlačovú správu nájdete TU.