Registrácia prevádzkarní podľa § 6 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších zmien a doplnkov

Od 1.1.2017 majú charitatívne organizácie možnosť prijímať, distribuovať a vydávať potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti. Táto možnosť je však podmienená registráciou ako výdajne potravín, resp. distribútora, ak nemáte v úmysle potraviny vydávať koncovému spotrebiteľovi. Aj my vo Free foode sme si prešli týmto procesom a pripravili sme si pre vás stručný návod ako sa registrovať. Budeme radi, ak nás kontaktujete so spätnou väzbou, ale neváhajte sa na nás obrátiť s otázkami alebo ak hľadáte dodávateľa potravín.

Registrácia krok za krokom:

  1. Stiahnite si spoločnú inštrukciu, ktorá obsahuje podrobný popis procesu registrácie organizácie a náležitosti, ktoré treba splniť, odkazuje na potrebné kontakty.
  2. Prečítajte si tento podrobný návod na registráciu charitatívnych organizácií, ktoré budú umiestňovať na trh v Slovenskej republike potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti.                      Vyplňte Registračný formulár pre RVPS a zašlite ho poštou alebo osobne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. RVPS síce potvrdzuje registráciu, nie je však možné distribuovať / vydávať potraviny bez stanoviska od Úradu zdravotníctva.
  3. Podajte žiadosť o vykonanie kontroly vašej výdajne / mobilnej výdajne písomne alebo osobne na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. RÚVZ vydá stanovisko na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín  (viď Kapitola II). Žiadosť o vydanie rozhodnutia si stiahnete TU. K žiadosti priložte kópiu potravinového preukazu a výpis z registra vašej organizácie.

 

Zdroje:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=111&navID2=1255

 

Kontakt:

info@free-food.sk

https://www.facebook.com/freefood/