Čo ste o potravinovom odpade pravdepodobne nevedeli

potravinovy odpad

Bohužiaľ, o plytvaní potravinami na Slovensku nemáme stále dostatok informácií. Posledná oficiálna štatistika o celkovom plytvaní potravinami na Slovensku je z roku 2016 a vypracoval ju Eurostat v spolupráci s agentúrou FUSIONS na základe neucelených údajov a porovnaní s ostatnými krajinami EÚ. Jedná sa teda skôr o odhad, podľa ktorého pripadá na obyvateľa Slovenska 163 kg potravinového odpadu vyprodukovaného za rok. To, že o plytvaní potravinami sa málo vie a  diskutuje, sa ukazuje aj na slabej informovanosti ľudí o tomto probléme.
? V reakciách širokej verejnosti sa najčastejšie stretávame s týmito mylnými domnienkami:


❌ obchodné reťazce vyhadzujú najviac jedla spomedzi celého potravinového reťazca. Nie je to pravda.
✅ najviac jedla vyhadzujeme my, spotrebitelia, u nás doma. Domácnostiam sa pripisuje približne POLOVICA celkového potravinového odpadu. Reťazcom ,,iba” 5%.

 
❌ obchodné reťazce všetko nepredané jedlo vyhadzujú. Nie je to pravda.
✅ väčšina obchodných reťazcov už v súčasnosti jedlo darúva charitám a to najmä Potravinovej banke Slovenska. Niektoré obchody idú aj ďalej a to, čo už nemôžu darovať, kompostujú, alebo odvážajú do bioplynových staníc.


❌ charity nemôžu prijímať potravinové prebytky, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti. Nie je to pravda.
✅ charity od 1.1.2017 môžu prijímať potravinové prebytky po DMT pod podmienkou, že sú riadne registrované ako distribútor resp. výdajňa takýchto potravín. Ba čo viac, 1.1.2020 vstúpil do platnosti zákon, ktorý reťazcom nariaďuje povinnosť nadviazať spoluprácu s charitou, ktorej bude odovzdávať potraviny po DMT. Bolo určené aj 4-ročné preklenovacie obdobie, aby sa stihol vybudovať systém distribúcie takýchto potravín, pretože pri súčasnom stave distribučnej siete a registrovaných prijímateľov by charity NEBOLI schopné tieto potraviny prijať.


❌ na Slovensku neexistuje spôsob, ktorým by sa predávalo jedlo z reštaurácií za zníženú cenu. Nie je to pravda.
✅ v roku 2017 u nás vznikla aplikácia Hungry Slovak, čo je obdoba českého Nesnězeno, no na Slovensku sa neujala, pretože nebola ponuka ani dopyt a appka časom zanikla. Skúšali to u nás aj Nesnězeno cez FB stránku Nesnězeno SK, ale taktiež im to u nás veľmi nefunguje. 


❌ potravinový odpad sú nedojedené zvyšky. Nie je to pravda.
✅ pod pojem potravinový odpad podľa definície Európskej únie patria všetky potraviny určené na ľudskú výživu vrátane nejedlých častí, ak sú tieto súčasťou danej potraviny. Šupka z banánu odhodená do komunálneho odpadu je teda tiež plytvanie jedlom, pretože mohla byť ďalej zužitkovaná vo forme kompostu alebo ako biomasa na výrobu tepla a elektriny. Nehovoriac o tom, že keď bioodpad hnije na skládke, produkuje skleníkový plyn metán, ktorý je mnohonásobne škodlivejší než oxid uhličitý.
Tak. A je to vonku.

❌ obyvatelia bytových domov nemajú možnosť kompostovať. Nie je to pravda.
✅ Okrem domácich interiérových kompostérov, ktoré sa dnes už aj veľkosťou vedia prispôsobiť menším bytom, majú obyvatelia takmer každého bytového domu možnosť zriadiť si komunitné kompostovisko v blízkosti ich obydlia. Je to tá najlacnejšia a najekologickejšia alternatíva. O tom, ako na to a prečo je to super aj pre deti sa dočítate TU a radi vám poradia aj Priatelia Zeme.

Budeme radi, ak budete zdieľať tento článok a dopomôžete tak k zvýšeniu informovanosti o tomto probléme 🙂