V Tescu majú radi jedlo, dávajú mu druhú šancu. Ako sa im darí v ich boji proti plytvaniu?

Zdroj : Tesco Slovensko

Zamestnanci spoločnosti Tesco si vždy nájdu čas porozprávať sa o plytvaní potravinami a potravinovom odpade. Okrem toho, že táto téma tvorí jeden z hlavných pilierov ich spoločenskej zodpovednosti, majú sa v tejto súvislosti čím chváliť. Svoj odpad z potravín začali merať a výsledky uverejňovať ako prvý a zatiaľ jediný reťazec na Slovensku. Objem svojho potravinového odpadu sa Tescu Slovensko podarilo za tri roky znížiť o 71%, čím s veľkým náskokom splnilo jeden z udržateľných cieľov stanovených OSN (12.3) – do roku 2030 znížiť potravinový odpad na úrovni obchodných reťazcov a domácností o polovicu! Teraz sme, dúfajme, všetci v roku 2020 a mohlo by sa nám teda zdať, že Tesco má v tejto veci dobojované. No mýlili by sme sa. O tom, akými rôznymi ,,zbraňami” bojuje Tesco proti plytvaniu potravinami, sme sa rozprávali s Veronikou Bush, riaditeľkou komunikácie Tesca na Slovensku.

V tomto rozhovore sa taktiež dozviete, kto v Tesco Slovensko rieši plytvanie potravinami, ako sa im podarilo za tri roky roky znížiť potravinový odpad o 71%, aké ďalšie aktivity zaradili do svojho boja proti plytvaniu potravinami a ako ovplyvnila pandémia covid-19 vznik potravinových prebytkov.

V rámci obchodných reťazcov stojí TESCO dlhodobo na čele v boji proti plytvaniu potravinami. Kedy sa začalo venovať aktívne tomuto problému? Na aký podnet?

Napriek tomu, že vyše 800 miliónov ľudí vo svete hladuje, tretina svetovej produkcie potravín skončí ako odpad. Tento problém je ešte akútnejší v čase, keď korona kríza negatívne zasiahla mnohé rodiny a jednotlivcov a jej ekonomické dôsledky začíname pociťovať čoraz viac. Tesco si uvedomuje svoju zodpovednosť v boji proti plytvaniu potravinami, a preto začalo merať množstvo potravinového odpadu vo svojich prevádzkach a transparentne publikovať tieto údaje. Vo finančnom roku 2016/2017 sme merania uskutočnili prvý raz. Odvtedy naďalej ako jediný maloobchodník na Slovensku pravidelne meriame množstvo potravinového odpadu vo všetkých prevádzkach a zverejňujeme naše dáta o potravinovom odpade. Už v minulom roku sa nám podarilo naplniť jeden z cieľov udržateľného rozvoja stanovený OSN, a to znížiť množstvo potravinového odpadu o polovicu. Tescu sa to podarilo s predstihom 11 rokov a najnovším výsledkom v podobe 71-percentného zníženia sme potvrdili úlohu lídra. Znižovať množstvu potravinového odpadu sa nám darí aj vďaka spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska, ktorá nám pomáha distribuovať nepredané potraviny charitatívnym organizáciám po celom Slovensku. Partnerstvo s Potravinovou bankou Slovenska úspešne budujeme už od roku 2015.

Kto rieši plytvanie potravinami v TESCO Slovensko?

Ako súčasť CSR zastrešuje túto oblasť komunikačné oddelenie, ale tam sa to ani zďaleka nekončí. Také fantastické výsledky by sme nedokázali dosiahnuť bez zápalu a podpory našich kolegov na centrálnej kancelárii a 152 predajniach na Slovensku. Práve kolegovia na obchodoch pripravujú deň čo deň potraviny, ktoré darujeme ľuďom v núdzi alebo ako krmivo pre zvieratá. Za túto dôležitú prácu našich kolegov, vďaka ktorej sme lídrom v boji proti potravinovému odpadu, im patrí obrovské ďakujem. Ich nadšenie a energia sú pre nás veľkou motiváciou pokračovať v našom úsilí.

Aké opatrenia TESCO Slovensko prijalo preto, aby znížilo svoj potravinový odpad?

Vďaka zozbieraným údajom o potravinovom odpade má Tesco neustále presný obraz o množstve nepredaných potravín a odpade v prevádzkach. Dokážeme tak prijímať účinné opatrenia na minimalizáciu množstva potravinového odpadu. Potvrdzuje sa nám v praxi, že to, čo sa vieme odmerať, dokážeme následne aj efektívne manažovať.

V Tescu zastávame názor, že jedlo vhodné na konzumáciu by nemalo skončiť ako odpad. Preto každý deň odovzdávame nepredané potraviny zo všetkých našich 152 obchodov nášmu dlhoročnému partnerovi Potravinovej banke Slovenska.Tá ich distribuuje charitatívnym organizáciám po celom Slovensku. Vďaka tomu sa nepredané potraviny rýchlo a efektívne dostanú k ľuďom v núdzi. Potraviny, ktoré už nie sú vhodné na konzumáciu,darujeme ako potravu pre zvieratá.

Popri našej práci zameranej na darovanie nepredaných potravín, k zníženiu potravinového odpadu vo veľkom prispel zlepšený systém logistiky a objednávania, ako aj optimalizácia predajnej plochy a zjednodušenie sortimentu. Naši kolegovia na obchode naďalej pokračovali v zlepšovaní procesu sledovania počtu produktov s blížiacim sa dátumom spotreby, obzvlášť pri ,,rýchlo obrátkových” produktoch, ktoré ponúkli zákazníkom za výrazne znížené ceny. Presnejšie sledovanie a častejšie dopĺňanie výrazne prispieva k znižovaniu vzniku potravinového odpadu priamo na predajnej ploche.

Ako prvý reťazec sme pred dvoma rokmi spustili pilot elektrického kompostovania. Cieľom je spracovať maximálnu kapacitu potravinového odpadu, čo predstavuje takmer jednu tonu potravinového odpadu týždenne.Myšlienka elektrického kompostéru vznikla práve s cieľom minimalizovať potravinový odpad, zlepšiť proces recyklácie a taktiež nájsť nové možnosti úspory nákladov na odvoz a likvidáciu potravinového odpadu. Používanie elektrického kompostéru umožňuje moderné a ekologické recyklovanie všetkých druhov potravinového odpadu priamo na mieste jeho vzniku.

Tesco každý deň odovzdáva potravinové dary Potravinovej banke Slovenska zo všetkých svojich 152 obchodov. Zdroj: Tesco Slovensko
Štatistiky udávajú, že obchody sú v rámci potravinového reťazca najmenším ,,plytvačom“, pripisuje sa im len 5% celkového potravinového odpadu. No zároveň sa im vyčíta, že podporujú spotrebiteľské návyky, ktoré prispievajú ku vzniku potravinového odpadu v domácnostiach. Aký je postoj TESCO voči tomuto tvrdeniu, vyvodzujete zodpovednosť?

Uvedomujeme si našu zodpovednosť v boji proti potravinovému odpadu, a preto sa Tesco zaviazalo pomôcť znížiť množstvo potravinového odpadu nielen v našich obchodoch, ale aj u dodávateľov, ako aj v domácnostiach u zákazníkov. Popri dôležitých aktivitách priamo v našom podnikaní sme adresovali výzvu aj ďalším podnikom v sektore potravinárstva. Keďže si uvedomujeme, že sami nevyriešime tak komplexný problém, akým je plytvanie potravinami, vyzývame aj ďalšie potravinárske spoločnosti, aby sa pripojili pri meraní a zverejňovaní údajov o potravinovom odpade.

Významná časť potravinového odpadu vzniká práve v domácnostiach, a preto sa neustále snažíme našich zákazníkov vzdelávať a pozitívne vplývať na ich každodenné rozhodnutia. Na webe Tesca si môžu stiahnuť praktický manuál, ktorý im poradí, ako neplytvať jedlom.  Veríme, že práve podporou celospoločenskej diskusie na tému boja proti potravinovému odpadu dokážeme dosiahnuť pozitívnu zmenu. Pre našich zákazníkov sme pripravili napríklad projekt Perfectly imperfect (Dokonalo nedokonalé). Zelenina a ovocie s týmto označením síce nespĺňajú najvyššie estetické nároky, ale sú kvalitné a chutné a nemusia sa pre svoj menej dokonalý tvar stať potravinovým odpadom.

Ďalším príkladom nášho zodpovedného prístupu sú aktivity pre našich kolegov, pre ktorých sme počas uplynulého roka pripravili sériu workshopov so šéfkuchárom Jaroslavom Ertlom o tom, ako variť bez zvyškov. Kolegovia Tesca si mohli sami vyskúšať chutné recepty a naučiť sa, ako sa dajú rôzne potraviny využiť celé, bez vzniku neželaného odpadu.

Nakupovanie v rade Perfectly Imperfect vám určite vyčarí úsmev na tvári, možno narazíte aj na takéto dokonalo nedokonalé mrkvy. Zdroj: Canva
Aké externé aktivity TESCO Slovensko podporujú boj s plytvaním potravinami?

Tesco organizuje  rôzne podujatia zamerané práve na témy súvisiace s potravinovým odpadom,na ktoré pozývame hostí z celého spoločenského spektra – stakeholderov, odborníkov, politikov a ďalšie osobnosti verejného života.V roku 2019 sme zorganizovali už 4. ročník Food Waste konferencie na úrovni strednej Európy a 2. ročník okrúhleho diskusného stola na Slovensku. S odborníkmi sme diskutovali nielen o boji proti plytvaniu potravinami, ale aj o prepojení na klimatické zmeny. Naším cieľom je podporovať spoluprácu naprieč jednotlivými sektormi pri ceste k udržateľnosti.

Sme presvedčení, že diskusiou a zdieľaním našich hodnotných skúseností inšpirujeme aj ďalšie firmy a ľudí, aby sa angažovali v boji proti plytvaniu potravinami. Iba spoločne môžeme zmeniť prístup celej spoločnosti k potravinám. Veríme, že vďaka partnerstvám s ďalšími firmami a organizáciami si dokážeme vymieňať skúsenosti a napredovať v oblasti trvalej udržateľnosti spoločne – práve preto sa Tesco stalo nedávno členom platformy Obehové Slovensko, ktorá apeluje na prechod k cirkulárnej ekonomike a zeleným iniciatívam.

Tesco Food Waste konferencia v Prahe 2019. Zdroj: Tesco Slovensko
Tesco okrúhly stôl 2019. Foto: Peter Raždík
V júni ste zverejnili tlačovú správu, v ktorej uvádzate, že sa vám podarilo znížiť váš potravinový odpad o 71 % a tým opäť potvrdiť naplnenie jedného z cieľov udržateľného rozvoja nastaveného na rok 2030 – znížiť potravinový odpad o polovicu. Vám sa to podarilo presne o  71% a len za tri roky. Ako je to možné?

Je pre nás mimoriadne dôležité, aby jedlo, ktoré máme v Tescu radi, nevyšlo navnivoč u nás či u našich dodávateľov. Tým pomáhame tak, že od nich vykupujeme aj zeleninu a ovocie neštandardnej veľkosti či tvaru, ktoré by inak skončili ako odpad. Zákazníkom ich ponúkame za zvýhodnené ceny.

Neustále optimalizujeme naše interné procesy a snažíme sa v prvom rade predchádzať vzniku odpadu. Sledujeme preto počty produktov v obchodoch a najmä ich dátum spotreby – predovšetkým ,,rýchloobrátkové” produkty za znížené ceny pred uplynutím dátumu spotreby. Potraviny, ktoré sa nám napriek nášmu úsiliu nepodarí predať, darujeme charitatívnym partnerom a pomáhame tak ľuďom v núdzi. Potraviny, ktoré nie sú vhodné na konzumáciu, distribuujeme ako krmivo pre zvieratá, prípadne sú účelne využité ako alternatívny zdroj energie.Testujeme aj rôzne inovácie ako napríklad elektrický kompostér, ktorý premieňa už vzniknutý potravinový odpad na užitočný kompost.

V Tescu chceme prinášať pozitívnu zmenu a veríme, že naša pozícia na trhu nám dáva jedinečnú príležitosť podnecovať užitočné zmeny a viesť celosektorové aktivity zamerané na riešenie najvážnejších sociálnych a environmentálnych výziev, ktorým dnes čelíme. Rovnako ako pri boji proti plytvaniu potravinami, aj ďalšie iniciatívy Tesca pomáhajú chrániť zdroje našej planéty.  Uvedomujeme si, že udržateľnejšia a zelenšia budúcnosť si žiada ucelený prístup s konkrétnou stratégiou. Naša stratégia Plán malých pomocí sa preto sústreďuje na oblasti, ktoré veríme, že dokážeme najviac pozitívne ovplyvniť. Zároveň je skvelou príležitosťou, ako sa podeliť o naše úspechy, aktuálne ciele a možno aj byť inšpiráciou pre ďalšie firmy.

Kam od vás putujú potraviny nevhodné na ľudskú spotrebu?

3 337 ton potravín nevhodných na ľudskú spotrebu sme v minulom roku darovali ako krmivo pre zvieratá.Zároveň, vlani Tesco darovalo 1 943 ton potravín Potravinovej banke Slovenska a miestnym dobročinným organizáciám na pomoc ľuďom v núdzi. Darované potraviny tak celkovo dosiahli 5 280 ton.

V už spomínanej tlačovej správe výkonný riaditeľ TESCO Slovensko Ján Kuruc dodáva, že napriek úspechom, ktoré v znižovaní potravinového odpadu máte, TESCO nepoľavuje v boji proti plytvaniu. Kde vidíte pre TESCO ďalší priestor pre znižovanie potravinového odpadu?

Dosiahli sme zníženie potravinového odpadu už o 71%, a to je za krátke obdobie troch rokov naozaj skvelý výsledok. Vďaka zozbieraným dátam o potravinovom odpade máme presný obraz o množstve nepredaných potravín a odpade v prevádzkach. Dokážeme tak neustále prijímať účinné opatrenia na minimalizáciu množstva potravinového odpadu. Naďalej hľadáme možnosti, ako ešte viac optimalizovať naše procesy a darovať čo najviac potravín ľuďom v núdzi. Ďalším cieľom Tesca je, aby sme do roku 2025 dosiahli zníženie potravinového odpadu až na nulu, a teda žiadny potravinový odpad z našich prevádzok neskončí na skládkach.

Nákupy potravín počas korona krízy boli spočiatku naozaj veľkou témou. Hovorilo sa o nárazových nákupoch a nezmyselnom zásobovaní sa, ktoré spôsobilo nedostupnosť niektorých druhov potravín. Pozoruje TESCO zmenu trendu v správaní spotrebiteľa počas tohto obdobia? Viete zhodnotiť, aký to malo vplyv na manažment predaja a poprípade vznik potravinových prebytkov?

Z pohľadu vývoja zákazníckeho správania, prvé týždne koronakrízy priniesli náhlu zmenu v dopyte zákazníkov, ktorí viac nakupovali vybrané potraviny. Na „rozkývaný“ dopyt je náročné reagovať z pohľadu objednávok u dodávateľov, čo malo prirodzený vplyv aj na vznik potravinových prebytkov.

V Tescu si uvedomujeme, že ekonomické dôsledky globálnej pandémie pociťujeme vo všetkých kútoch sveta vrátane Slovenska a mnohé rodiny si v súčasnosti nedokážu každý deň kúpiť jedlo. Preto sme v darovaní potravín nepoľavili ani počas koronakrízy. Práve naopak, počas jediného týždňa sme na prelome mája a júna otvorili hneď dva nové supermarkety. Prvým je supermarket na Farského ulici v Petržalke, druhým náš nový obchod v Turanoch. Sieť Tesca sa tak rozšírila už na 152 obchodov. Otvorením dvoch nových supermarketov v Bratislave a Turanoch na severe Slovenska sa nám podarilo rozšíriť počet prevádzok zapojených do programu darovania potravín. Všetky obchody Tesca darujú nepredané potraviny ľuďom v núdzi a pomáhajú im každý deň zvládať dôsledky koronakrízy – od jej vypuknutia sme darovali 680 ton potravín, z ktorých je možné pripraviť 1,6 milióna porcií jedla.

Aby sme rodinám a jednotlivcom v núdzi pomohli ešte viac, Tesco prišlo s mimoriadnym darom potravín a ďalších výrobkov v hodnote 172-tisíc eur. Pomôcť mohli aj nakupujúci v ktoromkoľvek obchode Tesca – do augusta prebiehala v našich obchodoch mimoriadna potravinová zbierka. Zákazníci mohli v rámci nej darovať trvanlivé potraviny alebo hygienické produkty, ktoré pomôžu ľuďom v núdzi prekonať dôsledky korona krízy. Vďaka potravinovej zbierke sa nám podarilo vyzbierať viac ako 28 ton potravín, čo je bezpochyby fantastický výsledok.

Letná potravinová zbierka prebiehala do konca augusta 2020, zákazníci v nej mohli darovať jedlo ľuďom v núdzi. Zdroj: Tesco Slovensko