Sieť potravinových bánk, ktoré poskytujú jedlo ľuďom v núdzi

S podporou štátu sme pomohli vybudovať sieť regionálnych potravinových bánk, ktoré distribuujú potravinové prebytky miestnym charitám. Posilnili sme spoluprácu s našimi partnermi a nadviazali sme nové spolupráce v každej fáze potravinového reťazca.