Naša aténska výprava za bojovníkmi proti food waste

Minulý týždeň sme sa dvaja členovia Free Food, Zuzana a Lukáš, vydali na 3-dňovú pracovnú cestu do Atén v Grécku, kde sme sa stretli s miestnymi organizáciami, ktoré sa zasadzujú o znižovanie potravinového odpadu. Spoznali sme tak ďalších zanietených bojovníkov proti plytvaniu jedlom a hladu a oboznámili sme sa s ich inšpiratívnymi praktikami šetrenia potravín. Tento blogový príspevok opisuje naše zážitky a postrehy z tejto obohacujúcej cesty. Výpravu sme uskutočnili v rámci projektu FOODRUS, ktorý je financovaný z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020 pod č. 101000617.

Stretnutie s NGO Boroume

Naša prvá zastávka bola v centrálach organizácie Boroume, názov v preklade znamená „môžeme dať“. Boroume sú gréckou variantou našej organizácie Free Food – jedlo pre všetkých a podobne ako my, aj oni sú významnými bojovníkmi proti plytvaniu potravinami v krajine. Gro ich práce tvorí sprostredkovanie záchrany jedla z celého spektra možných zdrojov – od veľkých supermarketov,  cez veľké aj malé farmárske trhy, cateringy, až po prvotné pestovateľské farmy. Ich nasadenie a dosah sú veľmi pôsobivé. Podľa ich stránky, historicky od roku 2012 spolu s 2 500 dobrovoľníkmi pomohli distribuovať 800 miliónov porcií jedla 650 charitám po celom Grécku.

My sme sa stretli s Mariou a Alexom, ktorý je aj zakladajúcim členom a do e-mailu sa podpisuje ako „Chief Saving Food Warrior“. V kancelárii bolo 7 ľudí, no spolu majú cez 50 spolupracovníkov. Hovoria že sú malý, ale silný tím, no my od prvého dojmu vnímame, že majú neporovnateľne väčšie kapacity ako my na Slovensku.

V čase našej návštevy sme videli, ako dve pracovníčky využívali ich databázový software. Tento CRM systém bol vyvinutý špeciálne pre nich gréckou softvérovou spoločnosťou a umožňuje im efektívne spravovať všetky redistribúcie jedla. Okrem toho využívajú Microsoft balík na chod SQL serveru, ktorý je pre neziskové organizácie bezplatný.

Maria, ktorá predtým pracovala ako sociálna pracovníčka pre samosprávu, kde zabezpečovala jedlo pre 1 000 ľudí denne, zdôraznila, aký význam má organizácia ako Boroume. Hovorí, že okrem distribuovania od veľkých darcov ako obchody a trhy, administrujú aj menšie akcie a prepájajú aj susedov navzájom. Napríklad na nedeľu majú nahlásenú svadbu, ktorá bude v jednom hoteli a teraz sa snažia nájsť organizáciu charitu, ktorá na svadbu príde a nevydaný catering odvezie v presne vymedzenom časovom okne.

Na koordináciu náročnejšou akciou záchrany jedla je spolupráca s poľnohospodármi. Táto spolupráca sa týka hlavne polí, keď sa farmárom už neoplatí predávať určité plodiny, lebo ich je na trhu nadbytok, a preto napríklad prechádzajú z paradajok na uhorky. V takýchto prípadoch je potrebné, aby na pole prišlo 10 až 15 ľudí, ktorí vyzbierajú všetku úrodu.

Nepretržitou prácou v Boroume je mapovanie potravinových ponúk na strane darcov a dopytu na strane charitatívnych organizácií, ich spájanie podľa lokality a potrieb, koordinácia vyzdvihovania potravinových darov a ich následná redistribúcia.

V Boroume sa však venujú aj ďalším inšpiratívnym programom potravinovej zodpovednosti. O nich viac píšeme v poslednej kapitole blogu.

Zero Waste Event Halandri

Ďalší bod programu našej pracovnej výpravy bola slávnostná Zero Waste udalosť v samospráve Chalandri, ktorá je súčasťou aténskej aglomerácie. Tu prezentovali svoje výsledky v rámci projektu FOODRUS zamerané najmä na dobré praktiky bezodpadových riešení v gastronómii. Prítomní boli zástupcovia samosprávy, vzdelávania, gastra aj živá jazzová kapela. Akcia bola otvorená pre verejnosť. Miestni šéfkuchári predstavili novú grécku Zero Waste kuchárku, čo bol výnimočný zážitok ukazujúci praktické uplatnenie týchto princípov a demonštroval to aj pestrý Zero Waste bufet. Veľmi sme sa tomu potešili, pretože inšpiráciou im bola práve slovenská Zero Waste kuchárka Druhý život pre chlieb a tiež naše podujatie Zero Waste brunch.

Okrem zopár známych tvárí z projektu, sme sa rozprávali aj s Antigoni, ktorá je sales manažérka novej gréckej aplikácie pre dopredaje jedla Food Bag. Tá za krátkych 10 mesiacov svojho pôsobenia ponúka jedlo z neuveriteľných 260 obchodov a reštaurácií v Aténach a čoskoro ju nájdu aj dovolenkári na Kréte.

Zber zeleniny na trhu Panormou

Najakčnejší moment našej cesty nastal na veľkom trhu v Panormou, kde sme po podujatí v Chalandri prišli ako dobrovoľníci pomáhať pri zbere nepredaného jedla od predajcov. Akciu viedla koordinátorka z Boroume, okrem nás dvoch dobrovoľníčili ešte 7 študenti Erasmu z rôznych kútov Európy. Obrovský preplnený trh sa tiahol asi v 1 km v dĺžke na jednej ulici a my sme boli rozdelení do troch skupín s vyčlenenými zónami trhu a s úlohou zbierať produkty, ktorých sa predajcovia už potrebujú zbaviť. Máme na sebe vesty, predajcovia nás spoznávajú a sami na nás pokrikujú, aby sme naložili do vozíka to, na čo ukazujú. Už po prvom okruhu našej časti trhu nesie náš vozík dvojmetrovú „pyramídu“ zachránenej zeleniny. Vozík vykladáme v dodávke miestnej samosprávy, ktorá je pripravená potraviny previesť do sociálneho centra a distribuovať ľuďom v núdzi. Po druhom kole zbierania jedla s vozíkom je dodávka plná ovocia a zeleniny a s pocitom dobre vykonanej práce sa lúčime.

Ďalšie inšpiratívne programy Boroume

Ambasádorský program

Jednou z kľúčových stratégií Boroume je zapojenie verejnosti do ich misie prostredníctvom ambasádorského programu. Tento program umožňuje jednotlivcom stať sa hlasmi organizácie v ich komunitách. Ambasádori Boroume môžu organizovať lokálne akcie, vzdelávať verejnosť a motivovať miestne podniky k zapojeniu sa do siete Boroume.

Sociálny program – vouchre

Výnimočným príkladom je ich program „We Are Family“, ktorý ponúka rodinám v núdzi finančné poukážky v určitej sume, aby mali prístup nielen k zachránenému jedlu, ale mohli si kúpiť potraviny, ktoré sami najviac potrebujú. U nás na Slovensku fungujú prevažne sociálne výdajne, kde je po splnení podmienok a uhradení poplatku 1 Euro klientovi vydaná čipová karta, na ktorú zinkasuje mesačný počet bodov v závislosti od výšky príjmu. Denný limit na výdaj tovaru je 10 bodov.

Certifikácia pre firmy

Boroume tiež spolupracuje s firmami na znižovaní potravinového odpadu prostredníctvom inovatívnej certifikácie. Táto certifikácia, vyvinutá v spolupráci s TÜV Austria Hellas, pomáha spoločnostiam implementovať politiky a metódy, ktoré efektívne znižujú plytvanie jedlom. Týmto prístupom Boroume nielenže pomáha firmám stať sa ekologickejšími, ale tiež posilňuje ich spoločenskú zodpovednosť.

Osvetové kampane

V Boroume prerátavajú množstvo zachráneného jedla na kalórie, koľko to je porcií jedla, emisií CO2 aj zachránenej vody a všetky tieto parametre komunikujú vo výročných správach a svojich kampaniach verejnosti. Napríklad na jeden chlieb je potrebných 1 000 litrov vody, ak tento chlieb zachránime, možno povedať, že je to to isté, ako keď šetríme vodu.

The Scream – Príklad úspešnej osvetovej kampane – Aj takéto prepojenie ilustruje globálny dosah a vplyv miestneho úsilia a zdôrazňuje, ako môže kreatívna spolupráca a dobrá vôľa posilniť posolstvo udržateľnosti. Výsledok nezištnej spolupráce marketingovej agentúry s Boroume si získal medzinárodnú pozornosť – uznanie významných inštitúcií, ako je Múzeum plagátov v New Yorku a Múzeum Edvarda Muncha v Osle.


Naše dobrodružstvo v Aténach nám pomohlo okúsiť ako funguje zachraňovanie jedla v Grécku. Videli sme, že sa usilujeme o tie isté hodnoty a zápasíme s podobnými problémami. Videli sme, že oddaný tím ako Boroume a samospráva Chalandri vie dosiahnuť významný dopad prostredníctvom inovácií, spolupráce a komunitnej angažovanosti, ktorá je gréckej kultúre vlastná. Pochopili sme, ako v praxi funguje lokálna spolupráca medzi verejným a neziskovým sektorom a aké úžasné výsledky v podobe stoviek ton zachráneného jedla dokáže priniesť. S novými nápadmi a inšpiráciou sa vraciame domov, pripravení ďalej pracovať na našich iniciatívach na Slovensku. Naša cesta bola nielen o zdieľaní skúseností, ale aj o budovaní mostov medzi kultúrami a spoločenstvami so spoločným cieľom – žiť udržateľnejšie a bližšie k sebe navzájom.


Text: Lukáš Bulko